1 studie

Een intensieve studie van een gekozen dier is de eerste stap in het proces. Naast het zoveel mogelijk bestuderen van het levende dier in zijn natuurlijke omgeving worden in het veld gevonden dode dieren gefotografeerd en opgemeten. Skeletten in musea worden minitieus onderzocht, evenals allerlei video en fotomateriaal. Anatomie, kleuren, leefwijze, variatie in uiterlijk en manier van bewegen worden grondig onderzocht. Het te schilderen dier moet  namelijk  een natuurlijk houding hebben, in het juiste natuurlijke landschap passen, er niet uit zien als een vetgemest dierentuindier, de planten op de achtergrond moeten tot de oorspronkelijke omgevings flora behoren etc etc

Webdevelopment by Lucas van Dongen / Departamento B